„Terapie jako cesta ke svobodě a zpátky k sobě“

Jaká témata řeším se svými klienty nejčastěji?

  • osobní problémy

(hledání životního směru, úzkosti, nízké sebevědomí, zvládání změn v životě, poradenství a podpora v oblasti osobnostního růstu, mezilidských vztahů, syndrom vyhoření, zvládání stresu…)

  • podpora v akutních obtížných životních situacích
  • partnerské, manželské, rodinné problémy a krize

(problémy v komunikaci, nevěra, rozchod/rozvod, nevlastní rodič…)

  • psychosomatické obtíže

(zdravotní obtíže, jejichž příčinu se nedaří objasnit pomocí lékařských vyšetření)

  • nácvik relaxačních technik, aktivní imaginace

Pracuji s dospělými a s dospívajícími od 14 let.